Home

http://gg.gg/hloei1


ข่าวจากศูนย์ itec

 • การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ข้อมูลสิ้นปีการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการมี ดังนี้1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ของกลุ่มนโยบายและแผน เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560ดำเนินการด ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2560 23:15 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline 22-24 เมษายน 2560โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานีการประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline"เครือข ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 21:44 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา - ในสถานศึกษาสังกัด สพป.เลย 1 ->> Clickผู้บริหารและบุคลากร - ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ส่ง 6 มี.ค. 2560 14:27 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   WHAT'S OBECMAIL.ORG  :โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายท ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 20:50 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านของจังหวัดเลยที่ทางทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสำรวจพื้นที่ ใน"โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอ ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 23:46 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • BadeeTV for Education ในชั้นเรียนทีน่าเบื่อหน่าย, การจราจรที่ติดขัด,ไม่มีอะไรทำในที่ทำงานใช่ไม๊?ดาวน์โหลด “บาดี”เพียงไม่กี่นาทีกับความเบื่อหน่ายนั้น กับว ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2560 21:03 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560     หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนและให้บร ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2560 04:23 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เลย 1 ปี 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประจำปีงบประมาณ 2560วันที่ 23 - 24 มกราคม 2560ณ ห้องประชุมเทพบ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2560 23:26 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • การประชุมทางไกลการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้ วีดีโอย้อนหลัง    การประชุมทางไกลการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้  โดย นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ.  ว ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2560 21:47 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เสนอโครงการ ICT ปี 2561 เสนองบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2561ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 2 โครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพ ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2559 01:33 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เสนอโครงการ ICT ประจำปี 2560 เสนองบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2560ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 2 โครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพ ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2559 01:30 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ยุทธศาสตร์ 2-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องก ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2559 06:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 12 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
http://182.93.170.108/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3971&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&org_images=modules/e-organization/images/1386140669-person.jpg

นายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
http://182.93.170.108/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3838&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%20%20%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0&org_images=modules/e-organization/images/1248854499-person.jpg


นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ
ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

Download Programs

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Downloads Programs