แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557

โพสต์29 มิ.ย. 2560 23:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 10:43 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php  ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านด้วย รหัส Smis 8 หลัก ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560   รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1  >>>Click<<<
    รายชื่อโรงเรียนดูจากไฟล์แนบท้ายหน้านี้ หรือ

   รายงานจำนวนโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  http://210.246.188.59/dltv/report2.php?khet_id=131