กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ค. 2560 21:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน : SchoolMIS
15 พ.ค. 2560 21:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน : SchoolMIS
15 พ.ค. 2560 19:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"
15 พ.ค. 2560 18:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
15 พ.ค. 2560 02:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
15 พ.ค. 2560 01:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
15 พ.ค. 2560 01:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
15 พ.ค. 2560 01:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 พ.ค. 2560 02:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
13 พ.ค. 2560 02:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข datacenter
13 พ.ค. 2560 02:57 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง datacenter
10 พ.ค. 2560 22:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ การรับนักเรียนก่อนฯ 3 ขวบ.pdf กับ ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"
10 พ.ค. 2560 22:32 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"
10 พ.ค. 2560 21:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
10 พ.ค. 2560 21:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
10 พ.ค. 2560 21:20 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
7 พ.ค. 2560 21:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ บัตรประจำตัว-เจ้าหน้าที่ศูนย์ iTec (แบบตั้งโต๊ะ).docx กับ File Sharing for Agent
7 พ.ค. 2560 21:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ บัตรประจำตัว-เจ้าหน้าที่ศูนย์ iTec.docx จาก File Sharing for Agent
7 พ.ค. 2560 21:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ บัตรประจำตัว-เจ้าหน้าที่ศูนย์ iTec.docx กับ File Sharing for Agent
29 เม.ย. 2560 20:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
29 เม.ย. 2560 20:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
27 เม.ย. 2560 23:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-04-28_13-01-35.png กับ การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
27 เม.ย. 2560 23:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-04-25_10-55-12.png กับ การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
27 เม.ย. 2560 23:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
25 เม.ย. 2560 21:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า