กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ก.ย. 2560 20:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
19 ก.ย. 2560 20:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจากศูนย์ itec
19 ก.ย. 2560 20:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจากศูนย์ itec
19 ก.ย. 2560 20:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจากศูนย์ itec
19 ก.ย. 2560 20:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจากศูนย์ itec
19 ก.ย. 2560 02:19 Thongchai Komolsai แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
17 ก.ย. 2560 21:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
17 ก.ย. 2560 21:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หนังสือที่ ว 868เรื่อง เร่งรัดการส่งข้อมูล.pdf กับ การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
17 ก.ย. 2560 20:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ hot.gif กับ การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
13 ก.ย. 2560 02:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
13 ก.ย. 2560 02:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
12 ก.ย. 2560 21:30 Thongchai Komolsai แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
12 ก.ย. 2560 21:26 Thongchai Komolsai แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
12 ก.ย. 2560 21:25 Thongchai Komolsai แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
12 ก.ย. 2560 21:15 Thongchai Komolsai แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
12 ก.ย. 2560 20:18 Thongchai Komolsai แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
12 ก.ย. 2560 20:13 Thongchai Komolsai แนบ หนังสือเชิญ สพป.ประชุม con (DLTV) วันที่ 5 ก.ย.60.pdf กับ แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557
12 ก.ย. 2560 19:58 Thongchai Komolsai แก้ไข แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557
12 ก.ย. 2560 19:55 Thongchai Komolsai แก้ไข แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557
12 ก.ย. 2560 19:49 Thongchai Komolsai แนบ แบบประเมิน DLTV 2560.doc กับ แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557
12 ก.ย. 2560 19:49 Thongchai Komolsai แนบ แบบประเมิน DLIT 2560.doc กับ แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557
10 ก.ย. 2560 02:44 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ย. 2560 02:44 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ย. 2560 02:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ย. 2560 02:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel

เก่ากว่า | ใหม่กว่า