กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 พ.ย. 2560 17:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กรอบเวลาเรียน ห้องเรียนอาชีพ update.pdf กับ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 17:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Career OBEC Student update.pptx กับ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 17:49 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต Career OBEC Student update.pdf
17 พ.ย. 2560 17:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Benchmarking.pptx กับ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 17:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Benchmarking.pdf กับ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 17:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 17:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Career OBEC Student update.pdf กับ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 17:48 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 00:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายการเบิกอุปกรณ์ปรับปรุงห้องประฃุมเทพบ.xlsx กับ File Sharing for Agent
17 พ.ย. 2560 00:27 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ห้องประชุมปรับปรุงห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เลย ๑ จาก File Sharing for Agent
16 พ.ย. 2560 20:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ จัดสรรงบ ส้วมหญิง 4 ที่ 49 รร.บ้านสงเปือย.pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2560 19:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ห้องประชุมปรับปรุงห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เลย ๑ กับ File Sharing for Agent
16 พ.ย. 2560 19:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ปรับปรุงห้องประชุมศึกษานิเทศ.docx กับ File Sharing for Agent
16 พ.ย. 2560 19:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ที่ศธ 4006-ว6080.pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2560 19:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ที่ศธ 4006-ว6080.pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2560 18:36 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ขอเชิญออกแบบป้ายประชุมทางไกล กับ File Sharing for Agent
16 พ.ย. 2560 18:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ วาระการประชุม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ File Sharing for Agent
14 พ.ย. 2560 20:31 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
14 พ.ย. 2560 20:31 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
14 พ.ย. 2560 20:31 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
14 พ.ย. 2560 20:31 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
14 พ.ย. 2560 20:31 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
14 พ.ย. 2560 20:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
14 พ.ย. 2560 20:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
14 พ.ย. 2560 20:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม