กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ก.พ. 2560 09:04 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
23 ก.พ. 2560 09:03 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
22 ก.พ. 2560 21:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ บันทึกการปฏิบัติงาน-มณฑล พร้อมสันเทียะ ปี 2560 จาก File Sharing for Agent
22 ก.พ. 2560 21:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
22 ก.พ. 2560 21:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ บันทึกการปฏิบัติงาน-มณฑล พร้อมสันเทียะ ปี 2560 กับ File Sharing for Agent
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ pic01.jpg กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-23_11-33-11.png กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-23_11-32-40.png กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-23_11-32-13.png กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-23_11-31-17.png กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-23_11-30-53.png กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-23_11-30-31.png กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-23_11-12-06.png กับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2560 20:50 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
21 ก.พ. 2560 18:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข นโยบาย : Policy
20 ก.พ. 2560 23:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข นโยบาย : Policy
20 ก.พ. 2560 23:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข นโยบาย : Policy
20 ก.พ. 2560 23:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
20 ก.พ. 2560 23:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รายชื่อหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดเลย.pdf กับ USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
20 ก.พ. 2560 23:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 0516.28-0783(11 มกราคม 2559) หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.pdf กับ USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
20 ก.พ. 2560 23:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
20 ก.พ. 2560 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
20 ก.พ. 2560 23:00 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
20 ก.พ. 2560 22:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ e_computer_repair.rar กับ Downloads Programs
20 ก.พ. 2560 22:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ (random Kham Thai) โปรแกรมสุ่มคำไทยมาตรฐาน.rar กับ Downloads Programs